Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng PK83

3101101137

Mã số 3101101137 là mã số thuế của Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng PK83.

Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng PK83 đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3101101137 kể từ ngày 07/04/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng PK83:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Quảng Bình
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3101101137 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Quảng Bình.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng PK83 trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3101101137 được cập nhật lần cuối vào lúc .