Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Line

5801431046

Mã số 5801431046 là mã số thuế của Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Line.

Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Line đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5801431046 kể từ ngày 08/04/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Line:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Lâm Đồng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5801431046 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Lâm Đồng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Line trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5801431046 được cập nhật lần cuối vào lúc .