Công Ty TNHH Korea Food Berry

5801421168

Mã số 5801421168 là mã số thuế của Công Ty TNHH Korea Food Berry - còn có tên giao dịch là KOREA FOOD BERRY COMPANY LIMITED.

Công Ty TNHH Korea Food Berry đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5801421168 kể từ ngày 03/12/2019 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 03/12/2019, tính đến nay Công Ty TNHH Korea Food Berry đã thành lập được hơn 5 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Korea Food BerryBae Yunseong - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Korea Food Berry:

  • Địa chỉ:
    Số 38/6 đường Bạch Đằng, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
    .
  • Số điện thoại 02633982220.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5801421168 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Lâm Đồng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Korea Food Berry trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5801421168 được cập nhật lần cuối vào lúc .