Công Ty TNHH May Mặc New HML Việt Nam

2301151630

Mã số 2301151630 là mã số thuế của Công Ty TNHH May Mặc New HML Việt Nam.

Công Ty TNHH May Mặc New HML Việt Nam đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2301151630 kể từ ngày 15/10/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH May Mặc New HML Việt Nam:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bắc Ninh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2301151630 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bắc Ninh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH May Mặc New HML Việt Nam trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2301151630 được cập nhật lần cuối vào lúc .