Công Ty TNHH May Mặc Vĩnh Thành

2301172454

Mã số 2301172454 là mã số thuế của Công Ty TNHH May Mặc Vĩnh Thành.

Công Ty TNHH May Mặc Vĩnh Thành đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2301172454 kể từ ngày 08/04/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH May Mặc Vĩnh Thành:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bắc Ninh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2301172454 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bắc Ninh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH May Mặc Vĩnh Thành trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2301172454 được cập nhật lần cuối vào lúc .