Công Ty TNHH Máy Móc Thiết Bị Vật Tư Y Tế Mỹ Châu

0316977345

Mã số 0316977345 là mã số thuế của Công Ty TNHH Máy Móc Thiết Bị Vật Tư Y Tế Mỹ Châu.

Công Ty TNHH Máy Móc Thiết Bị Vật Tư Y Tế Mỹ Châu đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0316977345 kể từ ngày 14/10/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Máy Móc Thiết Bị Vật Tư Y Tế Mỹ Châu:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hồ Chí Minh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0316977345 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Máy Móc Thiết Bị Vật Tư Y Tế Mỹ Châu trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0316977345 được cập nhật lần cuối vào lúc .