Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Thành Danh

5000869776

Mã số thuế 5000869776 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 5000869776 là mã số thuế của Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Thành Danh được thành lập vào ngày hoạt động với giấy phép số 5000869776.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Thành DanhVũ Văn Tin - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Thành Danh đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 5000869776 với mã số thuế là 5000869776 kể từ ngày và bắt đầu hoạt động kể từ ngày , tính đến nay Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Thành Danh đã thành lập được hơn 1 tuần.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Thành Danh:

  • Địa chỉ:
    Thôn Khuân Thê, Xã Phúc Ứng, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5000869776 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tuyên Quang.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Thành Danh trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.