Công Ty TNHH Mô Tô Như Lai

1900672856

Mã số 1900672856 là mã số thuế của Công Ty TNHH Mô Tô Như Lai.

Công Ty TNHH Mô Tô Như Lai đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1900672856 kể từ ngày 27/02/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Mô Tô Như Lai:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bạc Liêu
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1900672856 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bạc Liêu.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Mô Tô Như Lai trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1900672856 được cập nhật lần cuối vào lúc .