Công Ty TNHH Môn Phái Thiếu Lâm Long Phi

3603755140

Mã số 3603755140 là mã số thuế của Công Ty TNHH Môn Phái Thiếu Lâm Long Phi.

Công Ty TNHH Môn Phái Thiếu Lâm Long Phi đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3603755140 kể từ ngày 23/09/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Môn Phái Thiếu Lâm Long Phi:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Đồng Nai
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3603755140 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đồng Nai.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Môn Phái Thiếu Lâm Long Phi trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3603755140 được cập nhật lần cuối vào lúc .