Công Ty TNHH MTV An Nhiên

0316126707

Mã số 0316126707 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV An Nhiên.

Công Ty TNHH MTV An Nhiên đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0316126707 kể từ ngày 22/01/2020 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 22/01/2020, tính đến nay Công Ty TNHH MTV An Nhiên đã thành lập được hơn 8 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH MTV An NhiênHồ Hồng Châu - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH MTV An Nhiên:

  • Địa chỉ:
    109/64 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
    .
  • Số điện thoại 0915120883.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0316126707 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH MTV An Nhiên trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0316126707 được cập nhật lần cuối vào lúc .