Công Ty TNHH MTV BĐS Kim Đại

3901317791

Mã số 3901317791 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV BĐS Kim Đại.

Công Ty TNHH MTV BĐS Kim Đại đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3901317791 kể từ ngày 30/07/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH MTV BĐS Kim Đại:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Tây Ninh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3901317791 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tây Ninh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH MTV BĐS Kim Đại trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3901317791 được cập nhật lần cuối vào lúc .