Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Nông Sản Xuất Khẩu Hậu Giang

6300319616

Mã số thuế 6300319616 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 6300319616 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Nông Sản Xuất Khẩu Hậu Giang - còn có tên giao dịch là Hau Giang Agricultule Products Export Market One Member Company Limirted được thành lập vào ngày hoạt động với giấy phép số 6300319616.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Nông Sản Xuất Khẩu Hậu GiangPhạm Tiến Hoài - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Nông Sản Xuất Khẩu Hậu Giang đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 6300319616 với mã số thuế là 6300319616 kể từ ngày và bắt đầu hoạt động kể từ ngày , tính đến nay Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Nông Sản Xuất Khẩu Hậu Giang đã thành lập được hơn 1 tuần.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Nông Sản Xuất Khẩu Hậu Giang:

  • Địa chỉ:
    Cụm Công nghiệp Tập trung Phú Hữu A – Giai đoạn 1, Thị Trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 6300319616 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hậu Giang.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Nông Sản Xuất Khẩu Hậu Giang trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.