Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Số ĐTQ

5901189977

Mã số 5901189977 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Số ĐTQ.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Số ĐTQ đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5901189977 kể từ ngày 13/05/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Số ĐTQ:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Gia Lai
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5901189977 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Gia Lai.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Số ĐTQ trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5901189977 được cập nhật lần cuối vào lúc .