Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Gia Dụng Thanh Liêm

1800114576

Mã số 1800114576 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Gia Dụng Thanh Liêm.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Gia Dụng Thanh Liêm đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1800114576 kể từ ngày 24/06/2004 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 01/07/2004, tính đến nay Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Gia Dụng Thanh Liêm đã thành lập được hơn 17 năm.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Gia Dụng Thanh LiêmNguyễn Thanh Liêm - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Gia Dụng Thanh Liêm:

  • Địa chỉ:
    88/13, Đề Thám, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
    .
  • Số điện thoại 07103815582.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1800114576 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Cần Thơ.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Gia Dụng Thanh Liêm trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1800114576 được cập nhật lần cuối vào lúc .