Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Và Năng Lượng Nhật Gia Nghĩa

5901135178

Mã số 5901135178 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Và Năng Lượng Nhật Gia Nghĩa.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Và Năng Lượng Nhật Gia Nghĩa đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5901135178 kể từ ngày 14/01/2020 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 14/01/2020, tính đến nay Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Và Năng Lượng Nhật Gia Nghĩa đã thành lập được hơn 7 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Và Năng Lượng Nhật Gia NghĩaTrần Vũ - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Và Năng Lượng Nhật Gia Nghĩa:

  • Địa chỉ:
    Thôn An Quý, Xã Phú An, Huyện ĐakPơ, Tỉnh Gia Lai
    .
  • Số điện thoại 0986200099.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5901135178 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Gia Lai.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Và Năng Lượng Nhật Gia Nghĩa trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5901135178 được cập nhật lần cuối vào lúc .