Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đông Mộc

5600336875

Mã số 5600336875 là mã số thuế của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đông Mộc.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đông Mộc đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5600336875 kể từ ngày 08/04/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đông Mộc:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Điện Biên
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5600336875 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Điện Biên.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đông Mộc trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5600336875 được cập nhật lần cuối vào lúc .