Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đóng Tàu Hạ Long

5700100129

Mã số 5700100129 là mã số thuế của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đóng Tàu Hạ Long.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đóng Tàu Hạ Long đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5700100129 kể từ ngày 15/01/2007 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 15/01/2007, tính đến nay Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đóng Tàu Hạ Long đã thành lập được hơn 13 năm.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đóng Tàu Hạ LongNguyễn Tuấn Anh - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đóng Tàu Hạ Long:

  • Địa chỉ:
    , Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
    .
  • Số điện thoại 0333846556.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5700100129 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Quảng Ninh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đóng Tàu Hạ Long trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5700100129 được cập nhật lần cuối vào lúc .