Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Sản Xuất An Phước

4300858678

Mã số 4300858678 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Sản Xuất An Phước.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Sản Xuất An Phước đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4300858678 kể từ ngày 16/10/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Sản Xuất An Phước:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Quảng Ngãi
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4300858678 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Quảng Ngãi.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Sản Xuất An Phước trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 4300858678 được cập nhật lần cuối vào lúc .