Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Thương Mại Vượng Phát

0317002415

Mã số 0317002415 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Thương Mại Vượng Phát.

Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Thương Mại Vượng Phát đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0317002415 kể từ ngày 28/10/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Thương Mại Vượng Phát:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hồ Chí Minh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0317002415 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Thương Mại Vượng Phát trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0317002415 được cập nhật lần cuối vào lúc .