Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Và Thương Mại Hằng Hoa Viên

6101289445

Mã số 6101289445 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Và Thương Mại Hằng Hoa Viên.

Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Và Thương Mại Hằng Hoa Viên đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 6101289445 kể từ ngày 13/05/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Và Thương Mại Hằng Hoa Viên:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh KonTum
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 6101289445 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Kon Tum.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Và Thương Mại Hằng Hoa Viên trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 6101289445 được cập nhật lần cuối vào lúc .