Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Văn Hoàng Nguyên

2902042795

Mã số 2902042795 là mã số thuế của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Văn Hoàng Nguyên.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Văn Hoàng Nguyên đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2902042795 kể từ ngày 27/03/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Văn Hoàng Nguyên:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Nghệ An
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2902042795 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Nghệ An.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Văn Hoàng Nguyên trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2902042795 được cập nhật lần cuối vào lúc .