Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Chí Star

0402064236

Mã số 0402064236 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Chí Star.

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Chí Star đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0402064236 kể từ ngày 15/10/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Chí Star:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Đà Nẵng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0402064236 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đà Nẵng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Chí Star trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0402064236 được cập nhật lần cuối vào lúc .