Công Ty TNHH Một Thành Viên Gỗ Dũng Thuỷ

3801259391

Mã số 3801259391 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Gỗ Dũng Thuỷ.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Gỗ Dũng Thuỷ đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3801259391 kể từ ngày 27/09/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Gỗ Dũng Thuỷ:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bình Phước
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3801259391 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Phước.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Một Thành Viên Gỗ Dũng Thuỷ trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3801259391 được cập nhật lần cuối vào lúc .