Công Ty TNHH Một Thành Viên Hiểu Minh Gia Lai

5901148593

Mã số 5901148593 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Hiểu Minh Gia Lai.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hiểu Minh Gia Lai đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5901148593 kể từ ngày 01/07/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Hiểu Minh Gia Lai:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Gia Lai
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5901148593 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Gia Lai.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Một Thành Viên Hiểu Minh Gia Lai trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5901148593 được cập nhật lần cuối vào lúc .