Công Ty TNHH MTV Hoàng Huy Anh

5000891267

Mã số 5000891267 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Hoàng Huy Anh.

Công Ty TNHH MTV Hoàng Huy Anh đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5000891267 kể từ ngày 18/01/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH MTV Hoàng Huy Anh:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Tuyên Quang
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5000891267 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tuyên Quang.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH MTV Hoàng Huy Anh trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5000891267 được cập nhật lần cuối vào lúc .