Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Tiến Thịnh

5300796800

Mã số 5300796800 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Tiến Thịnh.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Tiến Thịnh đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5300796800 kể từ ngày 22/07/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Tiến Thịnh:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Lào Cai
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5300796800 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Lào Cai.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Tiến Thịnh trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5300796800 được cập nhật lần cuối vào lúc .