Công Ty TNHH Một Thành Viên Khoáng Sản Cosevco

3101089049

Mã số 3101089049 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Khoáng Sản Cosevco.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Khoáng Sản Cosevco đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3101089049 kể từ ngày 01/08/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Khoáng Sản Cosevco:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Quảng Bình
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3101089049 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Quảng Bình.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Một Thành Viên Khoáng Sản Cosevco trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3101089049 được cập nhật lần cuối vào lúc .