Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Công Nghệ Danagreen

0402092297

Mã số 0402092297 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Công Nghệ Danagreen.

Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Công Nghệ Danagreen đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0402092297 kể từ ngày 08/04/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Công Nghệ Danagreen:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Đà Nẵng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0402092297 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đà Nẵng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Công Nghệ Danagreen trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0402092297 được cập nhật lần cuối vào lúc .