Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Công Trình Nhân Nghĩa

1900672084

Mã số 1900672084 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Công Trình Nhân Nghĩa.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Công Trình Nhân Nghĩa đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1900672084 kể từ ngày 25/01/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Công Trình Nhân Nghĩa:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bạc Liêu
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1900672084 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bạc Liêu.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Công Trình Nhân Nghĩa trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1900672084 được cập nhật lần cuối vào lúc .