Công Ty TNHH Một Thành Viên Liên Kết Mới

0202088938

Mã số 0202088938 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Liên Kết Mới.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Liên Kết Mới đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0202088938 kể từ ngày 23/02/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Liên Kết Mới:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hải Phòng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0202088938 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Phòng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Một Thành Viên Liên Kết Mới trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0202088938 được cập nhật lần cuối vào lúc .