Công Ty TNHH MTV Madame Hoàng Vĩnh Hy

4500650003

Mã số 4500650003 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Madame Hoàng Vĩnh Hy.

Công Ty TNHH MTV Madame Hoàng Vĩnh Hy đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4500650003 kể từ ngày 23/06/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH MTV Madame Hoàng Vĩnh Hy:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Ninh Thuận
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4500650003 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Ninh Thuận.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH MTV Madame Hoàng Vĩnh Hy trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 4500650003 được cập nhật lần cuối vào lúc .