Công Ty TNHH MTV May Mặc Gia Bảo

3703018165

Mã số 3703018165 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV May Mặc Gia Bảo.

Công Ty TNHH MTV May Mặc Gia Bảo đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3703018165 kể từ ngày 26/11/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH MTV May Mặc Gia Bảo:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bình Dương
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3703018165 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Dương.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH MTV May Mặc Gia Bảo trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3703018165 được cập nhật lần cuối vào lúc .