Công Ty TNHH Một Thành Viên Mekong Source

1101962100

Mã số 1101962100 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Mekong Source.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Mekong Source đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1101962100 kể từ ngày 16/09/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Mekong Source:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Long An
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1101962100 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Long An.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Một Thành Viên Mekong Source trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1101962100 được cập nhật lần cuối vào lúc .