Công Ty TNHH MTV Minh Tường Hòa Bình

5400533435

Mã số 5400533435 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Minh Tường Hòa Bình.

Công Ty TNHH MTV Minh Tường Hòa Bình đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5400533435 kể từ ngày 12/05/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH MTV Minh Tường Hòa Bình:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Hòa Bình
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5400533435 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hòa Bình.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH MTV Minh Tường Hòa Bình trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5400533435 được cập nhật lần cuối vào lúc .