Công Ty TNHH MTV Mirai Quảng Trị

3200712786

Mã số 3200712786 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Mirai Quảng Trị.

Công Ty TNHH MTV Mirai Quảng Trị đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3200712786 kể từ ngày 23/09/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH MTV Mirai Quảng Trị:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Quảng Trị
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3200712786 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Quảng Trị.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH MTV Mirai Quảng Trị trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3200712786 được cập nhật lần cuối vào lúc .