Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nhựa, May Hùng Huy

2802900489

Mã số 2802900489 là mã số thuế của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nhựa, May Hùng Huy.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nhựa, May Hùng Huy đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2802900489 kể từ ngày 23/11/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nhựa, May Hùng Huy:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Thanh Hoá
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2802900489 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thanh Hóa.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nhựa, May Hùng Huy trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2802900489 được cập nhật lần cuối vào lúc .