Công Ty TNHH MTV PT Hưng Phú

1702226338

Mã số 1702226338 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV PT Hưng Phú.

Công Ty TNHH MTV PT Hưng Phú đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1702226338 kể từ ngày 06/04/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH MTV PT Hưng Phú:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Kiên Giang
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1702226338 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Kiên Giang.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH MTV PT Hưng Phú trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1702226338 được cập nhật lần cuối vào lúc .