Công Ty TNHH Một Thành Viên Redhare Studios Việt Nam

3702827910

Mã số 3702827910 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Redhare Studios Việt Nam.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Redhare Studios Việt Nam đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3702827910 kể từ ngày 08/11/2019 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 08/11/2019, tính đến nay Công Ty TNHH Một Thành Viên Redhare Studios Việt Nam đã thành lập được hơn 6 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Một Thành Viên Redhare Studios Việt NamLưu Đức Thành Công - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Redhare Studios Việt Nam:

  • Địa chỉ:
    phòng B6.212, tòa nhà B6, Đại học Quốc tế Miền Đông, đường N, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
    .
  • Số điện thoại 0359558876.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3702827910 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Dương.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Một Thành Viên Redhare Studios Việt Nam trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3702827910 được cập nhật lần cuối vào lúc .