Công Ty TNHH MTV Thủ Công Mỹ Nghệ Châu Hưng TV

2100660370

Mã số 2100660370 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Thủ Công Mỹ Nghệ Châu Hưng TV.

Công Ty TNHH MTV Thủ Công Mỹ Nghệ Châu Hưng TV đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2100660370 kể từ ngày 21/09/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH MTV Thủ Công Mỹ Nghệ Châu Hưng TV:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Trà Vinh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2100660370 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Trà Vinh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH MTV Thủ Công Mỹ Nghệ Châu Hưng TV trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2100660370 được cập nhật lần cuối vào lúc .