Công Ty TNHH MTV Thủ Công Mỹ Nghệ Thành Huy

1501125675

Mã số 1501125675 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Thủ Công Mỹ Nghệ Thành Huy.

Công Ty TNHH MTV Thủ Công Mỹ Nghệ Thành Huy đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1501125675 kể từ ngày 08/04/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH MTV Thủ Công Mỹ Nghệ Thành Huy:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Vĩnh Long
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1501125675 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Vĩnh Long.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH MTV Thủ Công Mỹ Nghệ Thành Huy trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1501125675 được cập nhật lần cuối vào lúc .