Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ NTC

3703031328

Mã số 3703031328 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ NTC.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ NTC đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3703031328 kể từ ngày 14/01/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ NTC:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bình Dương
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3703031328 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Dương.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ NTC trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3703031328 được cập nhật lần cuối vào lúc .