Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Saigon Charm

0316048209

Mã số 0316048209 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Saigon Charm.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Saigon Charm đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0316048209 kể từ ngày 05/12/2019 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 05/12/2019, tính đến nay Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Saigon Charm đã thành lập được hơn 10 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Saigon CharmNguyễn Thị Thu Hương - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Saigon Charm:

  • Địa chỉ:
    39 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0316048209 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Saigon Charm trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0316048209 được cập nhật lần cuối vào lúc .