Công Ty TNHH MTV Thương Mại Hiếu Đức Phù Yên

5500622174

Mã số 5500622174 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Thương Mại Hiếu Đức Phù Yên.

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Hiếu Đức Phù Yên đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5500622174 kể từ ngày 23/09/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH MTV Thương Mại Hiếu Đức Phù Yên:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Sơn La
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5500622174 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Sơn La.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH MTV Thương Mại Hiếu Đức Phù Yên trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5500622174 được cập nhật lần cuối vào lúc .