Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xây Dựng Nam Phúc Vân

1801666675

Mã số 1801666675 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xây Dựng Nam Phúc Vân.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xây Dựng Nam Phúc Vân đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1801666675 kể từ ngày 26/03/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xây Dựng Nam Phúc Vân:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Cần Thơ
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1801666675 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Cần Thơ.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xây Dựng Nam Phúc Vân trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1801666675 được cập nhật lần cuối vào lúc .