Công Ty TNHH MTV Thương Mại Xi Măng Hạ Long

5702096929

Mã số 5702096929 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Thương Mại Xi Măng Hạ Long.

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Xi Măng Hạ Long đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5702096929 kể từ ngày 17/09/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH MTV Thương Mại Xi Măng Hạ Long:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Quảng Ninh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5702096929 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Quảng Ninh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH MTV Thương Mại Xi Măng Hạ Long trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5702096929 được cập nhật lần cuối vào lúc .