Công Ty TNHH MTV Trường Giang 688

4800915758

Mã số 4800915758 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Trường Giang 688.

Công Ty TNHH MTV Trường Giang 688 đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4800915758 kể từ ngày 06/12/2019 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 06/12/2019, tính đến nay Công Ty TNHH MTV Trường Giang 688 đã thành lập được hơn 8 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH MTV Trường Giang 688Long Thế Tấn - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH MTV Trường Giang 688:

  • Địa chỉ:
    Số nhà 110, tổ 4, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
    .
  • Số điện thoại 0942795323.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4800915758 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Cao Bằng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH MTV Trường Giang 688 trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 4800915758 được cập nhật lần cuối vào lúc .