Công Ty TNHH Một Thành Viên Trường Phát TP

3801256993

Mã số 3801256993 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Trường Phát TP.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trường Phát TP đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3801256993 kể từ ngày 22/07/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Trường Phát TP:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bình Phước
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3801256993 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Phước.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Một Thành Viên Trường Phát TP trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3801256993 được cập nhật lần cuối vào lúc .