Công Ty TNHH Một Thành Viên Trung Tâm Dưỡng Sinh Trường Sinh Học Dasira Narada Ô Môn

1801692851

Mã số 1801692851 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Trung Tâm Dưỡng Sinh Trường Sinh Học Dasira Narada Ô Môn.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trung Tâm Dưỡng Sinh Trường Sinh Học Dasira Narada Ô Môn đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1801692851 kể từ ngày 14/01/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Trung Tâm Dưỡng Sinh Trường Sinh Học Dasira Narada Ô Môn:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Cần Thơ
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1801692851 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Cần Thơ.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Một Thành Viên Trung Tâm Dưỡng Sinh Trường Sinh Học Dasira Narada Ô Môn trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1801692851 được cập nhật lần cuối vào lúc .