Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Đầu Tư Luật Phước Hão

1602147058

Mã số 1602147058 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Đầu Tư Luật Phước Hão.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Đầu Tư Luật Phước Hão đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1602147058 kể từ ngày 12/05/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Đầu Tư Luật Phước Hão:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh An Giang
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1602147058 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư An Giang.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Đầu Tư Luật Phước Hão trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1602147058 được cập nhật lần cuối vào lúc .