Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Thương Mại Sản Xuất Nhôm Đại Phát

0316054072

Mã số 0316054072 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Thương Mại Sản Xuất Nhôm Đại Phát.

Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Thương Mại Sản Xuất Nhôm Đại Phát đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0316054072 kể từ ngày 05/12/2019 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 05/12/2019, tính đến nay Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Thương Mại Sản Xuất Nhôm Đại Phát đã thành lập được hơn 8 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Thương Mại Sản Xuất Nhôm Đại PhátNguyễn Tuấn Anh - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Thương Mại Sản Xuất Nhôm Đại Phát:

  • Địa chỉ:
    164A Bạch Ðằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
    .
  • Số điện thoại 0335014436.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0316054072 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Thương Mại Sản Xuất Nhôm Đại Phát trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0316054072 được cập nhật lần cuối vào lúc .